Afstamming HUIJGEN

afstamming van Joseph Huijgen van het hele mannelijke voor voorgeslacht

De bekend staande origines gaan terug tot het einde van de 15ème eeuw onder de eerste naam van HUGE in de Duitse stad Warendorf -1- aan 12km van Munster in Westphalien.

 • 1e generatie - Men kan JOHAN HUGE vinden in 1488 in het belasting register van deze stad.

 • 2e generatie - Zijn nakomeling HENRICH HUGO was burgemeester en "Ratmann "van dit stadje .

 • 3e generatie - De volgende veronderstelde ouderling is HERMANN HUGE die afgezand geweest is van de Prins van Munster. Hij heeft in 1554 een societeit gesticht ten behoeve van de armen.

 • 4e generatie - Zijn zoon LUCAS HUGE is in 1599 benoemd tot stadtkammerer Bürgmeister van de stad Warendorf

 • 5e generatie - Zijn zoon JAN HUGEN (1570-1638) is naar Nederland gekomen in het actuele Limburg, dichtbij de Duitse grens, waar hij benoemd is tot " Schaltis " ( Stadhouder Schout ) van de gezamenlijke Vrije gemeenten Well, Bergen en Aijen -2 -.

 • 6e generatie - Zijn zoon GERARD HUIJGEN (1594-1676) is herbergier, brouwer en grondbezitter aan Well, ook Schepen van deze 3 Vrije gemeentes. verschijnt de definitive familienaam.

 • 7e generatie - Zijn zoon PETER HUYGEN (1625-1678) herbergier, brouwer, grondbezitter aan Well.

 • 8e generatie - Zijn zoon ABRAHAM (1660-1678) was "gezwerene" (procureur) van Well, Bergen, Aijen, ook herbergier, brouwer, grondbezitter aan Well.

 • 9e generatie - 3 van zijn zonen zijn de origine van de drie takken :
  - Degene van Reynerus is lange tijd in Well gebleven, men vind nu afstammelingen in heel Nederland
  - Degene van Arnoldus vesigt zich in zijn geheel in Schiedam.
  - Degene van HENDRICK (1696-1744), die ons beteft, vestigt zich in WEEZE -3- in Duitsland op enkele kms afstand van de 3 vrije gemeentes. Deze stad bezit tegenwoordig een luchthaven voor de grote Duitse steden : Dusseldorf (80km), Duisbourg, Essen, ook Nijmegen (30km).

 • 10e generatie - Zijn zoon HENDRIK (geboren 1727) heeft dus in Weeze gewoont.

 • 11e generatie - Zijn zoon ARNOLDUS (1762-1819) geboren in Weeze gaat zich vestigen als Bakker in VALBURG -4- vlak bij NIJMEGEN.

 • 12e generatie - Zijn zoon JAN (geboren in 1795) was ook Bakker in Nijmegen.

 • 13e generatie - Zijn zoon HENDRIKUS Johannes (geboren in 1825) was eveneens Bakker, maar hij vestigt zich in ROTTERDAM -5- .

 • 14e generatie - Zijn zoon JOANNES Hendricus Adrianus (1855-1930) leefde in Rotterdam en was werkzaam in de scheepsconstructie (scheepstekenaar werktuigkundige, bedrijfsleider.)

 • 15e generatie - Zijn zoon JOSEPH Arnoldus (1893-1965) was werkzaam als architect en boekhouder bij het aannemersbedrijf JPA Nelissen in HAARLEM -6- waar hij zich vestigde in 1928. Hij is de vader van de 15 broers en zussen HUIJGEN.

 • bron : stamboom (1980) door Mattheu Huijgen van Venray na en eerst werk van 1944
  ... en voor de nagezaten :

 • 16e generatie – 15 kinderen Truus, Jos, Tom, Nick, Huub, Karel, Ben, Jola, Stella, Vincent, Hans, Margreet, Miriam, Vera, Patrick.

 • 17e generatie – 40 kleinkinderen : Edith, Paul, Patricia, Monica, Marianne, Robert, Ingrid, Thomas, Paul, Monika, Suzanne, Gerald, Peter, André, René, Bryan, Jacqueline, Anita, Jolanda, Fabien, Josephina, Yvonne, Astrid, Michiel, Els, Charlotte, Patrick, Christian, Maureen, Ronald, Vincent, Daniel, Margaret, Michaël, Mathias, Nicolette, Erwin, Sebastiaan, Lucas, Abraham.

 • 18e generatie – hoe weel achter klein-kinderen ? klein kinderen van Truus (Christian, Jaroen, Elise, Denis, Simone, Wouter) Jos (Debby, Stefan) Tom (?) Nick (Marcel) Huub (Guus, Julian, Redmar, Luca, Loes, David, Nine, Mara, Sam) Karel (?) Ben (Alain, Tosca, Laura, Dion) Stella (Annelotte, Job, Annabelle, Joris, Tijn) Vincent (?) Hans (?) Margreet (Charlotte, Magalie), Miriam (Martin, Louise, Sacha, Manon, Rémi, Samuel, Adam), Vera (Youri, Jelmer, Bram, Daan) Patrick (Imke, Guusje, Amber, Robin)
  voor anderen … help mij ! schrijven aan herve@bouvant.fr

 • 19e generatie – achter archter klein-kinderen : en cours, cela ne fait que commencer…